Veien til en ROAS (Return On Ad Spend) på 1156% etter 1 uke med annonsering 

Annonsering på plattformer som Google og Facebook er en rask måte å få resultater på. Dersom man utnytter plattformene til deres fulle potensiale så kan man raskt begynne å se pene tall.

For en av kundene våre ble resultatet en veldig god ROAS, og her skal vi gå kjapt igjennom hvordan vi jobbet sammen.

Slik var prosessen

1. Optimalisere landingssider

For dette prosjektet så valgte vi å starte med å optimalisere landingssidene. En landingsside er enkelt forklart den siden besøkende kommer til når de trykker på en annonse.

Landingssider har veldig mye å si ettersom at de må være ekstremt optimaliserte for å lede kundene i riktig retning. Dersom man har en dårlig landingsside vil man bruke penger på trafikk som ikke konverterer.

2. Strategi for kampanjene

For denne kunden annonserte vi på både Google og Facebook. De to plattformene krever en ganske forskjellig fremgangsmåte, men her jobbet vi sammen for å sørge for at innholdet vi produserte passet perfekt til den kanalen vi annonserte på.

3. Publisere kampanjene

Etter at vi hadde laget en strategi for kampanjene så var det på tide å publisere dem. Her er det mange ulike innstillinger som må være på plass for å sørge for at pengene ikke bare flyr ut vinduet.

Sammen med kunden kom vi frem til et daglig budsjett som vi mente ville gi dem gode resultater.

4. Optimalisering

Etter at kampanjene var publisert og trafikken begynte å komme så fulgte vi nøye med på alle tallene. Det er veldig spennende når man begynner å se resultater, men vi sørget fortsatt for å ikke bli for komfortable. Ved å gjøre justeringer underveis sikret vi oss at det daglige budsjettet ble brukt på best mulig måte.